thăng long container

công ty tnhh dịch vụ thương mại vận tải thăng long container

Sứ mệnh

Ngày đăng: 04/05/2018 03:28 CH - 1.936 lượt xem

Không ngừng cố gắng, phấn đấu tạo ra những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao với giá cả hợp lý. Thực hiện các chế độ đãi ngộ thỏa đáng về vật chất và tinh thần nhằm khuyến khích cán bộ công nhân viên tạo ra nhiều giá trị gia tăng cho khách hàng, cổ đông và xã hội.